VME417 - PUBLIC HEALTH IN VETERINARY MEDICINE

Halk sağlığı ve dolayısı ile hayvan sağlığının korunmasında göz önüne alınan kriterler nelerdir, ve bu kriterlerin belirlenmesinde uygulanacak program, yöntem ve uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi, özellikle veteriner hekimlerin bu alandaki görev ve sorumluluklarının belirtilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimci: BAHAR ONARAN