Kırsal Yerleşmeler, Altyapı Sorunları, Arazi Toplulaştırması, Tarım İşletmelerinde Bulunan Yapılar ve Planlanması,Tarımsal Yapılarda Çevre Koşulları, Hayvansal Üretim Yapıları ,Bitkisel Üretim Yapıları ,Sulamanın Tanımı ve Uygulama Alanları- Su Kaynakları ve Sulama Yönetimi, Toprak Bitki Su İlişkileri , Sulama Sistemleri , Sulama Yöntemleri- Yüzey Sulama Yöntemleri , Sulama Yöntemleri- Basınçlı Sulama Yöntemleri ,Hidrolik ve Hidroloji, Tarımsal drenaj, önemi, yararları, sorunları, drenaj yöntemleri, Sulama Suyu Kalitesi ve Sorunlu Topraklar