Ziraat Mühendisliğinde yeryüzünün biçim ve boyutları gibi özelliklerini tanımlamak, bunları toplumun yararına sunmak için projelerin hazırlanmasında temel çalışmaları yapmak ve projelerin uygulanmasında doğruluklarını kontrol etmelerini sağlamaktır
Ders, ölçme bilgisi tanımı ve kapsamı, yeryüzündeki noktaların belirlenmesi , yatay ve düşey mesafelerin ölçülmesi, plan ve arazi üzerinde alan ölçümü, harita okuma ve harita çizimi konularını kapsamaktadır.