Su Depolama Yapılarının, Su Saptırma Yapılarının, Su Alma Yapılarının, Su İletim ve Dağıtım Yapılarının, Enerji Azaltıcı Yapıların ve Akarsu Düzenleme Yapılarının etüt, planlama, projelendirme, inşaat, işletme ve bakım aşamaları.