Hidrolik, sulamanın temelini oluşturur ve topraksu yapıları, sulama sistemlerinin projelenmesi gibi derslere zemin oluşturur. Bu derste öğrencilerin akışkanların özellikleri, basınç, enerji çeşitleri, yük kayıpları, boru ve kanal akımları ile ilgili konularda bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenir.