AKE 214 Anahatlarıyla Amerikan Kültürü ve Edebiyatı II

AKE 214 Anahatlarıyla Amerikan Kültürü ve Edebiyatı II, ikinci sınıf öğrencileri için olup sömürgeleştirme, Amerikan milliyeti ve Cumhuriyetin kurulması ile ilgili dönemi temsil eden metinlerden oluşur. Öğrencilerin her biri büyük önem taşıyan ve 18. yüzyılın 2. yarısındaki değişen edebi biçimleri, kültürel değerleri ve sosyal gerilimleri temsil eden bir metinler seçkisini kronolojik sırada okumaları bakımından bir anahatlar dersidir. Bir giriş dersi olduğundan dersin hedefleri çoktur, fakat dersin odağı Amerikan milliyetçiliği, ırkçılık ve Amerikan ülküsüdür. Bu sorulara yönelik ortaya çıkan konu ve fikirler dersin temel olarak araştırdığı temaları oluşturur. Bu ders, Amerika Birleşik Devletlerinin bir birlik ve kültürler çeşitliliği olması üzerine yeni bakış açıları arar. Anahatlar dersinin bir diğer önemli amacı ise Amerikan ulusunu ve insanlarını betimleyen yöntem, fikir ve temaları tanımlamak ve yorumlamaktır.