Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılacak bileşiklere örnek olarak;

1. Iyodoform

2. Asetanilid

3. p-nitroasetanilid

4.etil-p-amino benzoat sülfat

5. 2,4-dihidroksi asetofenon

6. fenotiyazin

7.benzoik asit

8. benzoin

9. benzil

10.benzilik asit