Bu pratik kapsamında özellikle ilaç etken maddesi de olabilecek bazı bileşiklerin sentezi verilmektedir. Sentezi yapılan bileşiklere örnek olarak 1) İyodoform, 2) Benzil alkol ve Benzoik asit (Cannizaro reaksiyonu), 3) p-Nitroasetanilid, 4) Aspirin hidrolizi, 5) Benzokain, 6)Benzoin, 7) Benzil, 8) Benzilik asit verilebilir. Yine bu pratik programında, öğrencilere ödev olarak verilen 1) Benziliden anilin, 2) Fenil azo b-naftol, 3) p-Nitroasetanilid hidrolizi, 4) Etilasetat, 5) Asetanilid, 6) Dibenzalaseton, 7) Benzil fenoksim, 8) Diazoamino benzen gibi maddelerin sentezi de gerçekleştirilmektedir.