Hititler'den Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan tarih periyotunda  Anadolu'da kurulmuş  uygarlıklar hakkında kültür, ekonomik , sanat vb. yönlerden bilgi edinmek. Anadolu'da halen var olan kültürel miras hakkında bilinç oluşturmak.