1. Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkilerin nedenlerini kavrayabilme

 2. Önbüroda kullanılan yabacı terimlerin anlamlarını kavrayabilme.

 3. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevlerini kavrayabilme 

4. Otele giriş ve çıkış işlemlerini kavrayabilme ve uygulayabilme. 

5. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumlulukları ve ilkeleri uygulayabilme konularında yeterlilik kazandırma