Kırsal Yerleşim Tekniği Dersi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 4. Sınıf öğrencileri için Seçmeli Ders olarak verilmektedir. 

Bu derste; Yerleşim Tanımı, Teorileri, Sınıflandırılması, Kırsal Yerleşim Şekilleri ve Özellikleri, Tarım İşletmelerinin Fiziki Planlanması, Köy Yerleşim Planlarının Hazırlanması, Altyapı Planlaması gibi planlama ve projelemeye ilişkin teorik ve uygulamalı konular ile eğitim-öğretim yapılmaktadır. Dersin süresi boyunca öğrencilerden bir tarım işletmesi fiziki planlaması ve maket çalışması istenmektedir.

Ders Kazanımları: Tarım işletmesi fiziki planlaması-projeleme ve Köy Fiziki Planlaması