Bu ders, uluslararası ilişkilerin temel dinamikleri ve dünya siyaseti hakkında kavramsal bir çerçevenin çizilmesi ve disipline özgü analiz araçlarının tanıtılmasını amaçlamaktadır. Modern devletin ve uluslararası sistemin diğer yapı ve süreçlerinin tarihsel olarak geçirdiği dönüşümler, son aşamada da çağdaş dünyanın uluslararası siyasal düzeni ve işleyişi dersin en genel izleğidir.