İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa siyasal ve ekonomik düzeni köklü bir dönüşüme uğramıştır. Kıta dışı iki büyük güç Amerika Birleşik Devleri ve Sovyetler Birliği, Avrupa Kıtası'nın yeni yapısını belirleyecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Avrupa Bütünleşmesi dersi, ABD'nin belirleyiciliği altında şekillenen Batı Avrupa'nın yeni siyasal ve ekonomik yapısını ele alarak konuya başlayacaktır.  Ayrıca Fransa, Batı Almanya ve İngiltere'nin iç siyasal gelişmeleri, ABD ile olan etkileşimleri ve Batı Avrupa'nın bütünleşme sürecine yönelik izledikleri politikalar bu dersin konusunu oluşturacaktır. Avrupa Toplulukları yapısı ve genişlemesi itibariyle anlatılacaktır. Soğuk Savaş sonrası dönem ve bu yapısal değişimin Batı Avrupa siyaseti ve Atlantik ilişkileri üzerindeki sonuçları ders kapsamında ele alınacaktır. Almanyalar'ın birleşmesi, Avrupa Birliği'ne geçiş ve NATO'nun dönüşümü konularına özel bir yer ayrılacaktır. Sonuç olarak ders İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayıp günümüze kadar Batı Avrupa'nın bu farklı düzeyler esasında siyasal ve ekonomik ilişkilerini açıklamayı hedeflemektedir.