Bu oturum ile katılımcıların Kronik pelvik ağrı tanımı, nedenleri ve bu yakınma ile başvura kadınlarda uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerini kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Kronik pelvik ağrı tanımını yapabilecek, 

Kronik pelvik ağrıya neden olabilecek klinik durumları bilecek 

Kronik pelvik ağrı yakınması ile başvuran kadınlarda uygulanacak tanı ve tedavi seçeneklerini bilecek