Endometriumun prekanseröz lezyonlarının tanı ve tedavisinde temel becerilerin kazandırılması