Amenore nedenleri ve yönetimi konusunda temel becerileri kazandırmak.