Kadın Seksüel Gelişim Bozuklukları tanısı ve tedavisinde temel becerileri kazandırmak.