OPZ109 Temel Kimya

Madde-özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar. Asitler ve bazlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, sulu çözelti dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya. Hidrojen: bulunuşu, özellikleri, üretimi, bileşikleri; silisyum ve germanyum; kurşun ve kalay; azot ve bileşikleri; fosfor ve bileşikleri; oksijen, kükürt ve bileşikleri; halojenler. Anorganik bileşikler, polimerler yapılarını işler