OPZ324 Kinezyoloji2

İnsan vücudunun hareket yapısının temelleri, her bir eklemin kinezyolojik yapısı ve patomekaniği ile ortez ve protezlerle ilişkilendirilmesi.

Eğitimci: Enver Güven