Topic outline

 • Topic 1

  Giriş, Toprak Biliminin tanıtılması ve dönem boyunca işlenecek konulara kısa bir giriş yapılmaktadır.

 • Topic 2

  Toprak Ana maddesi. Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin çeşitli doğal etmenler ile parçalanması, ayrışması ve ayrışan bir kısım ürünlerin tekrar birleşerek yeni bileşimler meydana getirmesi sonucu oluşan ana materyal üzerinde gelişmektedirler. Bu hafta ana materyal türleri ve başlıca toprak mineralleri hakkında bilgi verilmektedir.

 • Topic 3

  Toprak oluşumunda aşınma ayrışma ve birleşme olaylarına giriş yapılarak fiziksel etmenler detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Topic 4

  Toprak oluşumunda aşınma ayrışma ve birleşme olaylarından kimyasal ve biyolojik etmenler detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Topic 5

  Toprak yapan olaylar olarak, Kalsifikasyon (kireçleşme), Podzolizasyon (podzolleşme), Laterizasyon (lateritleşme), Salinizasyon (tuzlulaşma), Solonizasyon (alkalileşme), Solodizasyon (alkalileşmeden asitleşmeye), Gleyizasyon (gleyleşme ) süreçleri detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Topic 6

  Topraklara karakter kazandıran etmenler (Ana materyal, Zaman, Topografya, İklim ve Biyosfer) ve bu etmenlerin birbirleriyle olan ilişkileri detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Topic 7

  Vize (ara sınav) öncesi konu tekrarları (ilk 6 konu) yapılmakta ve ara sınav yapılmaktadır.

  • Topic 8

   Mineral toprakların temel fiziksel özellikleri (Tane büyüklük dağılımı, Bünye, Yapı, Hacim ağırlığı, Özgül ağırlık, Boşluklar hacmi (Porozite), Toprak kıvamı ve Toprak rengi) detaylı olarak anlatılmaktadır.

  • Topic 9

   Toprak sistemindeki biyolojik (biology [bio: yaşam; logy: bilim] = yaşambilimsel) süreçlerin araştırılması ve popülasyon dinamiklerinin araştırılması ve modellenmesi,  Toprak fiziği ve kimyası ile birlikte, yaşambilimsel süreçlerin ve popülasyon davranışlarının fiziko-kimyasal parametrelerini ortaya konulması konularında bilgi verilmektedir.

  • Topic 10

   Toprakların gelişimi kapsamında toprak profilinin oluşumu, tanımlanması ve toprak horizonların tanıtılması ve toprak sınıflandırması konularında bilgi verilmektedir.

  • Topic 11

   Toprak suyu, adezyon ve kohezyon kuvvetleri, suyun toprakta tutulma dereceleri konularında bilgi verilmektedir.

  • Topic 12

   Toprakta bitki besin maddelerinin varlığı, mutlak gerekli besin maddeleri ve alınma formları, fotosentez reaksiyonu biyokütle oluşumu, bitki besin maddesi kuramları, besin maddesi noksanlıkları ve belirtileri hakkında bilgi verilmektedir.

  • Topic 13

   Toprak erozyonu (su ve rüzgâr erozyonu), detaylı erozyon mekanizmaları ve süreçleri hakkında bilgi verilmektedir.

  • Topic 14

   Final sınavı öncesinde konu tekrarlarının yapılması ve sınava hazırlıkla ilgili bilgiler verilmektedir.