Sığırlarda dış yapı

Sığırların dış yapılarına göre değerlendirilmesi ve vücut kondisyonu puanlaması ile ilgili teknik bilgilerhttps://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/128653/mod_page/content/1/v%C3%BCcut_kondisyon_puanlamas%C4%B1.pdf

Last modified: Tuesday, 21 January 2020, 12:32 PM