Şiir Çözümleme Yöntemi

Şiir çözümlemesinde içerik, şekil, dil ve üslup ve ahenk üzerinde durulur.

Son değiştirme: 8 Şubat 2018, Perşembe, 15:44