Yahya Akengin'in “Daha Kimselere Anlatmadım” Şiiri

Yahya Akengin'in “Daha Kimselere Anlatmadım Şiiri şekil ve içerik özellikleri bakımından ayrıntılı olarak incelenir. Özellikle içerik unsurları, şekil, dil ve üslup ve ahenk özellikleri bakımından incelenir.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 15:21