Hikaye Türüne Örnek Metin: Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun "Ayşe Kızla Vato" Hikayesi

Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun "Ayşe Kızla Vato" Hikayesinin  tahkiye kurgusuna ait teknik özellikleri belirlenir, şekil, içerik, dil ve üslup özellikleri bakımından çözümlenir.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 15:32