Yeni Türk Edebiyatında Deneme Türü

Yeni Türk Edebiyatında deneme türünün başlıca özellikleri, başlıca temsilcileri, bu türün Türk edebiyatına katkısı üzerinde durulur.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 16:19