Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenat" şiiri

Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenat" şiiri içerik, şekil, dil, üslup ve ahenk özellikleri bakımından ele alınıp incelenir.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 17:56