Yahya Akengin'in "Daha Kimselere Anlatmadım" şiiri

Yahya Akengin'in "Daha Kimselere Anlatmadım" şiiri içerik, şekil, dil, üslup ve ahenk özellikleri bakımından şiir çözümleme yönteminin teknik yapısına bağlı olarak çözümlenir.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 18:01