Yeni Türk Edebiyatında Hikaye

Yeni Türk Edebiyatında Hikaye türünün tasrihi gelişimi, geleneksel tahkiyeden farklılaşan yönleri, getirdiği yenilik ve değişiklikler, başlıca temsilcileri hakkında genel bilgi verilir.

Son değiştirme: 9 Şubat 2018, Cuma, 18:02