Kültür ve Dil

Dil sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda kültür üretme ve aktarma aracıdır. Bu bağlamda Türkçemiz de zengin bir kültürel içeriğe sahiptir. Bu içeriği de değişik edebi metinler kanalıyla ortaya koyar. Seçilen farklı edebiyat metinlerinde kültür ve dil bağlantısı üzerinde durulur.

Son değiştirme: 13 Şubat 2018, Salı, 15:10