İslam Öncesi Türk Kültür ve Düşüncesi

Türkler başlıca 3 medeniyet dairesine girdiler. 1.İslam öncesi , 2.İslami dönem ve 3.Batı medeniyeti. Bu derste İslam öncesi dönemde ortaya konan kültür ve düşünce birikimi değişik kaynaklardan yararlanarak ortaya konup incelenir.

Son değiştirme: 13 Şubat 2018, Salı, 15:15