Türk Bozkır Kültürü

Türklerin İslam'a girmeden önceki dönemlerde başta Göktanrı dini olmak üzere değişik dinlere girdiler. Bu farklı dinlerin etkisiyle farklı düzeylerde kültür ve medeniyet ürettiler, bunları da daha çok edebiyatlarıyla ifadeye dönüştürdüler. Bu derste bu konu üzerinde durulur.

Son değiştirme: 13 Şubat 2018, Salı, 15:17