Din ve Kültür

Tarih boyunca farklı coğrafyalarda dinler genelikle medeniyet kaynağı olarak görülmüştür. Aynı dine mensup farklı milletler de mensup oldukları dinin medeniyetini kendi milli ruhlarına göre kültüre dönüştürdüler ve bunun edebiyatını yaptılar. Biz de Türk edebiyatını bu yönüyle inceleyeceğiz.

Son değiştirme: 13 Şubat 2018, Salı, 15:22