Batı Medeniyeti Dairesinde Türk Kültür ve Düşüncesi

Türkler 1839 Tanzimat Fermanıyla birlikte Batı Medeniyetine girme iradelerini ortaya koydular. Bununla beraber Batı edebiyatından da etkilenip bazı unsurları aldılar. Türk edebiyatında da Batılılaşma sorunu çokça işlendi. Bu derste Türk edebiyatına Batı medeniyeti ve Batılılaşmanın nasıl yansıdığı üzerinde durulur.

Son değiştirme: 13 Şubat 2018, Salı, 15:36