Yahya Kemal'in Poetikası

Yahya Kemal birçok yazısında şiir türünün diğer türlerden farkını ortay koymuş, şiirin şekil, içerik, dil ve üslup özellikleriyle ilgili olarak özellikle Batı edebiyatından da yararlanarak yeni yaklaşımlar getirmiştir. Bir bakıma modern Türk şiirinin temellerini atmıştır. Edebiyata Dair adlı eseri başta olmak üzere diğer eserleri de bu bağlamda incelenecektir.

Son değiştirme: 15 Şubat 2018, Perşembe, 13:24