"Bir Tepeden" ve "Bir Başka Tepeden" Şiirleri

Yahya Kemal'in bu iki şiiri şekil, içerik, dil, üslup, ahenk gibi unsurlara bağlı kalarak ve Yahya Kemal'in şiir anlayışı doğrultusunda birçok yönleriyle işlenecektir.

Son değiştirme: 15 Şubat 2018, Perşembe, 13:27