"Kar Musikileri" Şiiri

Yahya Kemal'in "Kar Musikileri"  adlı şiiri, şekil, içerik, dil, üslup, ahenk özellikleri bakımından şairin şiir anlayışı doğrultusunda değişik yönleriyle işlenecektir. Bu metnin Türk edebiyatındaki özgün konumu, getirdiği yenilik ve değişiklikler belirlenecektir.


Son değiştirme: 15 Şubat 2018, Perşembe, 13:46