1. Kavramsal Yaklaşım ve Tanımlar

Dosyayı görmek için 1 Kavramsal Yaklaşım ve Tanımlar.pdf tıklayın