Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizdeki Müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adresi açmak için http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/4655,makale.pdf?0 bağlantısını tıklayın.