400100801190 Biyoteknoloji İçin Sentetik Biyoloji

Ders, hücre fabrikaların oluşturulması için biyolojik modül ve sistemlerin tasarım ve inşasının bilimsel ve teknik temellerini konu almaktadır.

Hücre fabrikaların oluşturulması amacı ile hücre fonsiyonlarının ve metabolizmasının yeniden programlanmasında kullanılan geleneksel evrimsel yöntemler, rasyonel ve sistem tabanlı yaklaşımlar konu edilmektedir. Biyoproses tasarım ve optimizasyonunda kullanılan matematiksel ve enstrumental yöntemler tanıtılmaktadır. Bu bağlamda, antimkrobiyal, aşı ve çeşitli biyolojik terapötiklerin üretimi tartışılmaktadır.