Weekly outline

 • Onarımsal Tıp

  Son yıllarda kök hücre ve öncül hücrelre olan yoğun ilgi ve araştırmaların inanilmaz boyutlarda artışı bu hücre gurubunun uzun süreçlerde kendinilerini yenileme ve farklı hücre tiplerine farklılaşabilme gibi davranışsal özellikleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Onarımsal tip bağlamında embryonik veya erişkin kök hücrelerin trapötik potansyeli olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur. Kök hücrelerin davranış programları ve genetik kontrolleri, transplante edilen organda hücre kaderini belirleyen molekülerin görevlerinin anlatımı bu derin amaçlarındandır. Ayrıca bu ders kapsamında Kök hücre ve önemi, Kök hücrelrerin, alternatif  kaynakları, Hücresel tedavi, Hücresel tedavi ve risk faktörleri, In vitro farklılaştırma, Hücresel gen duzenleme, Hücresel tedavi kullanılan khastalıklar , Doku Yapı İskeletleri, Biyoreaktörler , in vitro doku oluşturması , Doku mühendisliğinde yeni teknikler, in vitro koşullarda üretilen dokuların Tedavide kullanı ve rejenerasyon, Üç Boyutlu Yazılım  Biyoyazılımlar anlatılacaktır.

 • 1. Hafta

  Onarımsal Tıp ve Tanımı

 • 2. Hafta

  Kök hücre ve önemi
 • 3. Hafta

  Kök hücrelerin alternatif kaynakları

 • 4. Hafta

  Hücresel tedavi

 • 5.Hafta

  Hücresel tedavi ve risk faktörleri

 • 6. Hafta

  İn vitro farklılaştırma

 • 7. Hafta

  Hücresel gen düzenleme

 • 8. Hafta

  Hücresel tedavi kullanılan hastalıklar

 • 9. Hafta

  Doku Yapı İskeletleri

 • 10.Hafta

  Biyoreaktörler

 • 11.Hafta

  İn vitro doku oluşturması

 • 12.hafta

  Doku mühendisliğinde yeni teknikler

 • 13. Hafta

  İn vitro koşullarda üretilen dokuların Tedavide kullanımı ve rejenerasyon

 • 14. Hafta

  Üç Boyutlu Yazılım Biyoyazılımlar