40010071011 İmmünoloji Ve İmmünolojik Teknikler

Bağışıklık sisteminin organizasyonu, işleyişi ve hastalıklarının biyoteknoloji perspektifi ile tartışılması amaçlanmaktadır.

Bağışıklık sisteminin işleyişine ilişkin temel kavramlar ve evrimsel temelleri tartışılacaktır. Bağışıklık sisteminin hücresel ve sıvısal bileşenleri ile bunların gelişimi ve organizasyonuna ilişkin bilgi verilecektir. Doğal ve adaptif bağışıklık sistemleri ile bağışık yanıtın oluşumunda bunlar arasındaki etkileşim konu edilecektir. İmmünolojik teknikler ve kullanım alanları tanıtılacaktır. Tolerans, aşırı duyarlılık ve immün patolojiler hakkında bilgi verilecektir. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını etkileyen tedavi yaklaşımları biyoteknoloji perspektifi ile tartışılacaktır.