400100800021 - Biyosensörler

Ders kapsamında ilk iki hafta süresince Biyosensörlerin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması ve

biyoteknolojik anlamda önemleri üzerinde durulacaktır. Ardından, çevirici tipi ve hedef analite

göre sınıflanmış farklı biyosensör tipleriyle ilgili bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Bu kapsamda;

elektrokimyasal (voltametrik, amperometrik, impedans ve iletkenlik), optik, kütle hassas (QCM)

temelli sensörler incelenecektir. 7. Hafta 4, 5 ve 6. Haftalarla ilgili güncel makaleler incelenecek ve

bu konular derinlemesine tartışılacaktır. tartışılacaktır. Bu temellendirmenin ardından, hedef analit

tayinininde kullanılacak yöntemler ve bu yöntemlerin birbirlerine kıyasla artı ve eksi yönleri

tartışılacaktır. Biyosensörlerin, biyoteknoloji, sağlık, gıda endüstrisi, çevre, tarım ve savunma

sanayii alanlarında kullanımları örneklerle anlatılacaktır. Her konudan sonra o konuyla ilgili ve

yüksek etki değerli dergilerde son 5 yılda çıkmış en az 2 makale incelenecektir. 4. ve 6. Haftalarda

sınıfta deney düzeneği üzerinde uygulamalı olarak ölçüm yöntemleri anlatılacaktır. İmkanlar

dahilinde üniversitemizde ve farklı üniversitelerde biyosensör konusunda çalışan araştırmacılardan

da derse kısa sunumlar halinde (15 dk.) katkı yapmaları sağlanacaktır.