Bu derste, bilimsel araştırma ve yazma teknikleri ana çizgileriyle ele alınacaktır. Bu bağlamda ders süresince, bilimsel bir araştırmanın oluşturulduğu kuramsal ve yöntemsel zemin, varsayım ve değişkenlerin önemi, araştırma tekniklerinin belirlenmesi, örneklemin seçilmesi, araştırma sorularının oluşturulması ve dilbilimsel alt alanlarla ilişkisi üzerinde durulacaktır. Veri toplama, veri kaynaklarının seçimi, veri çözümlemesi ve araştırmanın yazılması süreçlerine ağırlık verilecek olan bu dersin sonunda, öğrencilerin Bitirme Tezlerinin kuramsal çerçevelerini ve Uygulama öncesi yöntem bölümünü metinleştirmeleri hedeflenmektedir.