Konu özeti

 • Bilimsel Araştırmanın Tanımı

  - Bilimin Genel Tanımı

  - Bilimsel Araştırmaya Giriş

  - Bilimsel Yöntem ve Süreçleri

  - Araştırma Tasarımı

  - Araştırma Süreci

  - Araştırma ve Türleri

  - Etik ve Bilimsel Etik


  • Araştırma Tasarım Süreci

   - Araştırma Sorusunun Belirlenmesi

   - Araştırmanın Amacı ve Önemi

   - Varsayımlar (Hipotezler)

   - Araştırma Yöntemi ve Teknik

   - Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

   - Araştırmanın Sınırlılıkları

   - Araştırmanın Veri Tabanı


   • Alanyazın Tarama Süreci - Kuramsal Çerçeve

    - Alanyazın Taraması
    - Kuramsal Çerçevenin Belirlenmesi

    - Araştırmanın Sınırlılıkları

    - Araştırmanın Veri Tabanının Oluşturulması için Ön Hazırlık Süreci

    • Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar - Nitel ve Nicel Araştırmalar

     - Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar arasındaki temel farklılıklar

     - Kuramsal Araştırmalarda Alanyazın Tarama Süreci

     - Uygulamalı Araştırmalarda Alanyazın Tarama Süreci

     - Nitel ve Nicel Araştırma Farklılığı

     • Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar - Nitel ve Nicel Araştırmalar

      - Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar arasındaki temel farklılıklar

      - Kuramsal Araştırmalarda Alanyazın Tarama Süreci

      - Uygulamalı Araştırmalarda Alanyazın Tarama Süreci

      - Nitel ve Nicel Araştırma Farklılığı


      • Araştırma Tasarım Süreci - Uygulamalı Anlatım

       Uygulamalı Anlatım

        

       - Örnekleme ve Yöntemleri

       - Geçerlik ve Güvenilirlik

       - Veri Kaynakları

       - Yazılı, Sözlü ve Görsel Veri Kaynakları

       - İnternet:

       Arama Motorları, Akademik Yayın Arama Motorları

       - Google Scholar, Elsevier, Springer, DeGruyter, Cambridge gibi kaynaklarda örnek arama yapılması

       - ENDNOTE Uygulamaları

       • Araştırma Tasarım Süreci - Uygulamalı Anlatım

        Uygulamalı Anlatım

         

        - Örnekleme ve Yöntemleri

        - Geçerlik ve Güvenilirlik

        - Veri Kaynakları

        - Yazılı, Sözlü ve Görsel Veri Kaynakları

        - İnternet:

        Arama Motorları, Akademik Yayın Arama Motorları

        - Google Scholar, Elsevier, Springer, DeGruyter, Cambridge gibi kaynaklarda örnek arama yapılması

        - ENDNOTE Uygulamaları

        • Araştırma Yöntemi - Veri Toplama Süreci

         - Veri Toplama Süreci Yöntem ve Teknikler

         - Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar


         • Araştırma Yöntemi - Veri Analizi Süreci

          - Verilerin Çözümlenmesi (Analizi)

          - Sayısal İşlemler: Ortalama Alma, İstatistik Anlamlılık [p<0.5 değeri], Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler, Faktör Analizi (Ki Kare Testi)

          - Ana Çizgileriyle SPSS


          • Araştırma Yöntemi - İstatiksel İnceleme

           - Verilerin Çözümlenmesi (Analizi)

           - Sayısal İşlemler: Ortalama Alma, İstatistik Anlamlılık [p<0.5 değeri], Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler, Faktör Analizi (Ki Kare Testi)

           - Ana Çizgileriyle SPSS


           • Makale İncelemesi ve Özet Örnekleri

            - Alana yönelik dilbilimsel makalelerin incelenmesi

            - Seçilmiş dilbilimsel makalelerinin özet örneklerinin incelenmesi

            - Özet örneklerinde amaç-araştırma sorusu-alanyazın-yöntem ve bulgu/sonuç/tartışma bölümlerinin incelenmesi

            • Araştırmanın Bulgular ve Sonuç Bölümleri

             - Bulguların Yorumlanması

             - Bulguların Metinleştirilmesi


             - Sonuç ve Tartışma Bölümlerinin Yorumlanması

             - Sonuç ve Tartışma Bölümlerinin Metinleştirilmesi

             • Araştırmanın Yazma Süreci - Metinleştirme - Ön Bölümler

              - Araştırmanın Yazma Süreci

              - Ana Metnin Oluşturulması

                   a. Ön Bölümler: Önsöz, İçindekiler, Çizelgeler, Tablolar, Şekiller, Kısaltmalar

                   b. Son Bölümler: Kaynakça, Ekler, Dipnot, Sonnot, Dizin, Türkçe-İngilizce Sözlük

                   c. Konu, Amaç, Hipotezler (Araştırma Soruları), Araştırmanın Önemi ve Yöntemi

                   d. Kuramsal Çerçeve (Dilbilimsel İlişkilendirme)

              - Uygulama, Kuramsal Tartışma

              - Sonuç


              • Araştırmanın Yazma Süreci - Metinleştirme - Son Bölümler

               - Araştırmanın Yazma Süreci

               - Ana Metnin Oluşturulması

                    a. Ön Bölümler: Önsöz, İçindekiler, Çizelgeler, Tablolar, Şekiller, Kısaltmalar

                    b. Son Bölümler: Kaynakça, Ekler, Dipnot, Sonnot, Dizin, Türkçe-İngilizce Sözlük

                    c. Konu, Amaç, Hipotezler (Araştırma Soruları), Araştırmanın Önemi ve Yöntemi

                    d. Kuramsal Çerçeve (Dilbilimsel İlişkilendirme)

               - Uygulama, Kuramsal Tartışma

               - Sonuç