Bu derste, bilimsel araştırmanın temelleri ana çizgileriyle ele alınacaktır. Ders süresince, bilimsel bir araştırmanın oluşturulduğu kuramsal ve yöntemsel zemin, varsayım ve değişkenlerin önemi, araştırma tekniklerinin belirlenmesi, örneklemin seçilmesi, araştırma sorularının oluşturulması ve dilbilimsel alt alanlarla ilişkisi üzerinde durulacaktır.