Japon dili, kültür, sosyo-kültürel yapısı ve tarihi anlatılır.