Kısa filmlerle (3-5 dakika) günlük Japonca konuşmaların deşifre edilmesi.