Dersin Amacı:

Öğrencilerin Bulgar yazılı ve sözlü edebiyatına ait bir metnin konusunu anlamaları, aktarılmak istenen düşünceleri, kavramaları konusunda beceri geliştirmeleridir.

Dersin İçeriği: Farklı konularda Bulgarca yazılmış öykü ve masalların temelinde özetleme, özet çıkarabilme, ana konunun özünü verebilme konusunda izlenebilecek yolları belirlemek, yöntemler incelemek ve uygulamaya geçmek.

Ders Öğrenme Kazanımları: Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar:

1. Bir Bulgarca metninin özetlenmesi, özetini çıkarılması, ana konunun özünü verilmesi konusunda bilimsel bakış açısına sahip olma;

2. Dil öğretiminde yapısal ve anlamsal boyuttaki değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin bir metnin, içeriğini üslubunu ve dil özelliklerini daha iyi analiz ederek özetini oluşturabilme;