Tıpta Temel Proteomik Analizler

Tıpta Temel Proteomik Analizler

İnsan Genom Projesi ile en üst noktaya ulaşan genom araştırmaları birçok bilgi birikimine neden olmuştu ancak elde edilen DNA dizilimleri tek başlarına, genlerin hangi koşullarda ve ne oranda kullanıldığı konusunda bilgi vermiyordu. Bu çalışmalardaki bilgiyi işleyecek yeni bilim dallarına ihtiyaç vardı.

Proteom; belirli bir zaman ve koşulda(embriyo, yetişkin, hastalık vb.), bir organizma, organ, hücre veya organelde ifade edilen proteinlerin tamamı anlamına gelmektedir.  Proteomik ise kısaca Proteom'u inceleyen bilim alanı olarak tanımlanabilir. Proteomik çalışmalar, yüksek iş hacmi ile binlerce biyomolekülün analizini yaparak tanı ve tedavi için gerekli olan biyobelirteçlerin tespit edilebilmesine olanak sağlarlar. Bu nedenle günümüzde özellikle kanser araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Dolayısıyla teorik ve uygulama kapsamlı ders programı ile; 

1. Özellikle metabolik sendrom, kanser gibi kompleks hastalıkların tanısında, prediktif seçilimde, prognozunun takibinde ve tedavisinde genlerin son ürünü olarak gerçek yapı fonksiyonunu belirleyen proteinlerin kullanım alanlarının tanıtılması

2. Günümüzde tıpta en çok kullanılan omics stratejilerinin klinikte kullanımlarının uygulamalı gösterilmesi

3. İlgili alanlardaki lisansüstü programlara devam eden araştırıcılara laboratuvarımızdan yararlanarak günümüz proteomiks teknolojilerini takip edebilme olanağının gösterilmesi

amaçlanmıştır.

Ders içeriği aşağıda özetlenmiştir:

Proteinlerin temel yapı ve fonksiyonlarının anlatılması, “Omics” teknolojileri ve Proteomiks’in sistemdeki yeri, Proteomik çalışmalar (Protein eldesi yöntemleri, protein miktar tayini yöntemleri, jel elektroforezi, iki yönlü jel elektroforezi, karşılaştırmalı jel analizleri, MALDİ-TOF kütle spektrometresi ile protein kimliklendirilmesi, Western Blot teknikleri), Metabolomik değişimlerin Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy ile saptanması.