Peyzaj tasarımı ve uygulama sürecinde, tasarımcı ve uygulayıcı olarak görev üslenecek Peyzaj Mimarı'nın profesyonel yaşama hazırlanmaları için arazinin üç boyutlu algılanması ve tasarımına yönelik teorik ve pratik bilgiler ile model oluşturma ve tasarımın alana aktarılabilmesi için gerekli grading planı verilerinin üretim koşullarının, ders kapsamında aktarılması amaçlanmaktadır. Arazi yapısına uygun kullanımların yerleştirilme kuralları yanısıra bozuk arazi formunun gereksinimler doğrultusunda yeniden yaratılmasını sağlamaya yönelik çözümlerin üretimi hedeflenmektedir. Peyzaj Mimarlığında proje, uygulama ve bakım evrelerinde yönetim, denetim ve yüklenici konumundaki peyzaj mimarlarının hak, yetki ve sorumlulukları, yasa ve yönetmelikler yanısıra mesleki etik ve yazılı olmayan kurallar görsel materyalle desteklenen teorik derslere ek olarak profesyonel proje örnekleri üzerinde tartışma yapılmakta, konu ile ilgili literatür listeleri, internet adresleri, proje ve ihale dosyası örnekleri öğrencilere verilmektedir.